het Beleg

Stichting ‘het Beleg’

Stadstuinderij Venlo is een project van Stichting ‘het Beleg’.

Stichting ‘het Beleg’ is een stadslandbouw-burgerinitiatief, zowel gericht op productie, verwerking en vermarkten van voedsel binnen de stad, als op voedselproductie langs de randen van de stad en alles wat daarmee samenhangt.

Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad.
Het wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.
Het versterkt de regionale economie en de sociale cohesie en vergroot de kennis.

De consumptie van meer en een grotere diversiteit aan verse groenten en fruit, bewustwording en kennis over wat men eet en meer lichaamsbeweging dragen bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsbewoners.

Stadslandbouw op het Kazerneterrein brengt daarnaast Cradle to Cradle in de praktijk en maakt het zichtbaar.

Naast de Stadstuinderij zijn er meer initiatieven aangesloten bij Stichting ‘het Beleg’.

Groei met ons mee!