Missie

Missie van Stichting ‘het Beleg’

Algemeen:

Stichting ‘het Beleg’ is een stadslandbouw-burgerinitiatief, zowel gericht op productie, verwerking en vermarkten van voedsel binnen de stad, als op voedselproductie langs de randen van de stad en alles wat daarmee samenhangt.

Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad.
Het wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.
Het versterkt de regionale economie en de sociale cohesie en vergroot de kennis.

De consumptie van meer en een grotere diversiteit aan verse groenten en fruit, bewustwording en kennis over wat men eet en meer lichaamsbeweging dragen bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsbewoners.

Stadslandbouw op het Kazerneterrein brengt daarnaast Cradle to Cradle in de praktijk en maakt het zichtbaar.

Werkterrein

In en om de Gemeente Venlo.

Bestaansrecht:

Stedelingen motiveren hun eigen groente te verbouwen en bewust en gezond te eten en leven:

 • Moestuinen bieden aan stedelingen voor de verbouw van eigen groenten en fruit.
 • Zorgen voor groter aanbod en diversiteit aan verse groenten en fruit.
 • Biodiversiteit vergroten.
 • Bewustwording vergroten van wat men eet.
 • Informatie geven en kennis overdragen.

Betekenis voor de deelnemers:

 • Inkomsten door verkoop van in de Meente (het gemeenschappelijk gedeelte) geteelde groenten.
 • Inkomsten door zelf verbouwde groenten en producten te verkopen.
 • Meer lichaamsbeweging ter verbetering van de gezondheid (van de stadsbewoners).
 • Een ontmoetingsplek om kennis te delen over teelt van gezond voedsel en het sluiten van kringlopen geeft meer sociale cohesie.
 • Kennis opdoen door cursussen, lezingen en workshops.
 • Kennis delen met andere initiatieven die eigen groenten willen verbouwen in stedelijk gebied.
 • Uitwisseling over alles wat goed voedsel betreft binnen het regionale netwerk GoodFoodCommunity.

Normen, waarden en overtuigingen:

 • De groente wordt verbouwd zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
 • Bewust omgaan met het verbouwen van voedsel leidt tot bewuster eten en leven.
 • Mensen bijeenbrengen door middel van stadslandbouw leidt tot sociale cohesie in een wijk.
 • Samenwerken leidt tot meer plezier en resultaat.
 • Meer bewegen draagt bij aan gezonder leven.
 • Braakliggende gronden kunnen zo zinvol worden gebruikt.
 • Stadslandbouw kan onderhoudskosten voor groen verminderen.

Intenties en ambities:

Gezond voedsel onder de aandacht brengen.
Venlo beleggen met stadslandbouwinitiatieven, van tuintegels lichten tot stadsmoestuinen of een voedselbos aanleggen.
Stadslandbouw tot voorbeeld van Cradle to Cradle® maken.

Stadstuinderij:

Stadstuinderij Venlo is onderdeel van Stichting ‘het Beleg’, evenals Veldens Voedsel – Voedselbos Velden en de Groene Borg.

Groei met ons mee!