Stadslandbouw

Stadslandbouwers vermijden negatieve effecten door te zorgen dat ze geen voedingsstoffen aan de grond onttrekken. Stadslandbouwers gebruiken duurzame en organische methodes die de humuslaag en het bodemleven verrijken, in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.