Benoeming van 2 ereleden

Twee, zeer door ons gerespecteerde dames, hebben we benoemd tot ereleden. Beiden verzetten, ondanks hun leeftijd, zeer veel werk voor ons door heerlijk te koken of door te zorgen voor de orde en netheid en daar genieten we allen zeer

Beloning voor duurzame initiatieven

Om de titel Groene Held te bemachtigen hoeft u niet per sé een spectaculair, uniek of geheel nieuw project in te dienen. Wanneer u een bestaand, goed, maar kleinschalig initiatief door deze wedstrijd verder uitbreidt, is uw initiatief ook een kanshebber!

Stadslandbouw

Stadslandbouwers vermijden negatieve effecten door te zorgen dat ze geen voedingsstoffen aan de grond onttrekken. Stadslandbouwers gebruiken duurzame en organische methodes die de humuslaag en het bodemleven verrijken, in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.