Stichting het Beleg

Stichting het Beleg

De Stadstuinderij is aangesloten bij het platform Stichting het Beleg.

Stichting het Beleg zet zich in voor de promotie van stadslandbouw en andere groene initiatieven op het gebied van ‘eetbaar groen’ in Venlo en directe omgeving en heeft een eigen website, welke te vinden is op het volgende adres: https://stichtinghetbeleg.nl/

Groei met ons mee!