Stadslandbouw

Stadstuinderij Venlo is een stadslandbouw-burgerinitiatief en aangesloten bij Stichting het Beleg.

Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid, lokale economie en flexibel ruimtegebruik van de stad.
Het wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.
Het versterkt de regionale economie en de sociale cohesie en vergroot de kennis.

De consumptie van meer en een grotere diversiteit aan verse groenten en fruit, bewustwording en kennis over wat men eet en meer lichaamsbeweging dragen bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsbewoners.

Stadslandbouw op het Kazerneterrein brengt daarnaast Cradle to Cradle in de praktijk en maakt het zichtbaar.

STICHTING HET BELEG zet zich in voor de promotie van stadslandbouw en andere groene initiatieven op het gebied van ‘eetbaar groen’ in Venlo en directe omgeving.

Groei met ons mee!